สุภาษิตจีน

สำนวนจีน – สุภาษิตจีน 2 chinese idioms meaning รวมสำนวนภาษาจีนนิดๆหน่อย คำอ่านพร้อมคำแปล สำนวนจีน – สุภาษิตจีน 1 สำนวนจีน   content comming soon

Chinese slang words

รวมคำแสลงภาษาจีน chinese slang words   รวมคำแสลงที่เจอจากในอินเตอร์เน็ต ห้องแช็ต ต่างๆที่ถามเข้ามานะครับ these word are corrected from internet forum and I the chat room   泡菜妹 pào cài mèi   泡菜 pào  cài แปลว่า กิมจิ it’s mean korean Kimchi .   妹 mèi แปลว่า น้องสาว เด็กผู้หญิง mean  little girl, little younger sister.   泡菜妹 pào cài mèi แปลตรงตัวว่า น้องสาวกิมจิ …

สำนวนจีน

สำนวนจีน – สุภาษิตจีน chinese idioms meaning รวมสำนวนภาษาจีนนิดๆหน่อย คำอ่านพร้อมคำแปล 自知之明 zì zhī zhī míng   自 แปลว่า ตัวเอง 知 แปลว่า รู้ 之  แปลว่า แห่ง 明  แปลว่า แสง,ฉลาด   自知之明 แปลว่า รู้จักตัวเองคือรู้แจ้ง   無窮無盡 (无穷无尽) wú qióng wújìn แปลตรงตัวว่า “ไม่จน ไม่สิ้นหมด” ความหมายก็คือ “ไม่สิ้นสุด” Literary mean “not poor not exhausted”. Real meaning is “endless”     連綿不絕 (连绵不绝) …