เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี กับชิต.ครับ

เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน และผู้สนใจทั่วไป ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ ร้านค้า โรงแรม เรียนภาษาจีนกับชิต.ครับ ตอนที่ 6 (ต่อต่อ) เรียนภาษาจีนง่ายๆ ต่อราคาเป็นภาษาจีน ประโยคสั้นๆที่ใช้บ่อย คำศัพท์ภาษาจีนในบทนี้   เวลามีค่ามาก 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰 (一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴) yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn   เวลา 光陰 (光阴) guāng yīn   ยาก 難 (难) nán   ซื้อ 買 (买) mǎi ทองคำหนึ่งนิ้ว มีค่าเท่ากับเวลา 1 นิ้ว 一寸光陰一寸金 (一寸光阴一寸金) yī …