เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี กับชิต.ครับ

เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี เรียนภาษาจีนออนไลน์ระดับเริ่มต้นกับชิต.ครับ ตอนที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน และผู้สนใจทั่วไป คำศัพท์ภาษาจีนในตอนที่ 1 ฉันเรียนภาษาจีน 我學中文 (我学中文) wǒ xué zhōngwén บทที่ 1 第一課 (第一课) dì yī kè ฉันไม่โง่ 我不笨 wǒ bù bèn ฉันโง่ 我笨 wǒ bèn เธอโง่ 你笨 nǐ bèn       เรียนภาษาจีนระดับเริ่มต้นกับชิต.ครับ ตอนที่ 2 ดูคลิปนี้จบพูดกับคนจีนได้ทันที คำศัพท์ภาษาจีนในตอนที่ 2 รัก 愛 (爱) ài ฉันรักเธอ 我愛你 (我爱你) wǒ ài nǐ เธอรักฉัน 你愛我 …