สำนวนจีน

สำนวนจีน chinese idioms meaning รวมสำนวนภาษาจีนนิดๆหน่อย คำอ่านพร้อมคำแปล   無窮無盡 (无穷无尽) wú qióng wújìn แปลตรงตัวว่า “ไม่จน ไม่สิ้นหมด” ความหมายก็คือ “ไม่สิ้นสุด” Literary mean “not poor not exhausted”. Real meaning is “endless”   連綿不絕 (连绵不绝) lián mián bù jué แปลตรงตัวว่า “ฝ้ายต่อๆกัน ไม่ขาด” ความหมายก็คือ “ไม่สิ้นสุด” Literary mean “bonded cotton not break”. Real meaning is “endless”     一山還有一山高 (一山还有一山高) yī shān […]