สำนวนจีน

สำนวนจีน

chinese idioms meaning
รวมสำนวนภาษาจีนนิดๆหน่อย คำอ่านพร้อมคำแปล

 

無窮無盡
(无穷无尽)
wú qióng wújìn
แปลตรงตัวว่า “ไม่จน ไม่สิ้นหมด” ความหมายก็คือ “ไม่สิ้นสุด”

Literary mean “not poor not exhausted”. Real meaning is “endless”

 

連綿不絕
(连绵不绝)
lián mián bù jué
แปลตรงตัวว่า “ฝ้ายต่อๆกัน ไม่ขาด” ความหมายก็คือ “ไม่สิ้นสุด”
Literary mean “bonded cotton not break”. Real meaning is “endless”

 


 

一山還有一山高
(一山还有一山高)
yī shān hái yǒu yī shān gāo

แปลตามตัวคือ มีภูเขาหนึ่งลูกสูงกว่าภูเขาอีกหนึ่งลูก
ความหมายก็คือ เหนือฟ้ายังมีฟ้า นั่นเอง

Literary mean there is a moutain higher than a moutain
In english it is mean Behind an able man there are always other able men.

 

 


“ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว” ในภาษาจีนคืออะไร

一石二鳥
(一石二鸟)
yī shí èr niǎo

This proverb maen “to kill two birds with one stone”

 

一石二鸟,泰文是什么?

ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
意思就是,只用一颗子弹,就能得到两只鸟。

ยิงปืน = 打枪
นัดเดียว = 一颗子弹
ได้ = 得到
นกสองตัว = 两只鸟