เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี กับชิต.ครับ

เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี
สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน และผู้สนใจทั่วไป
ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ ร้านค้า โรงแรม เรียนภาษาจีนกับชิต.ครับ ตอนที่ 6 (ต่อต่อ)
เรียนภาษาจีนง่ายๆ ต่อราคาเป็นภาษาจีน ประโยคสั้นๆที่ใช้บ่อย
คำศัพท์ภาษาจีนในบทนี้
 
เวลามีค่ามาก
一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰
(一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴)
yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn
 
เวลา
光陰
(光阴)
guāng yīn
 
ยาก
(难)
nán
 
ซื้อ
(买)
mǎi
ทองคำหนึ่งนิ้ว มีค่าเท่ากับเวลา 1 นิ้ว
一寸光陰一寸金
(一寸光阴一寸金)
yī cùn guāng yīn yī cùn jīn
 
ทองคำหนึ่งนิ้ว ซื้อเวลายาก
寸金難買寸光陰
(寸金难买寸光阴)
cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn
 
อันนี้ราคาเท่าไหร่
這個多少錢
(这个多少钱)
zhè gè duō shǎo qián
 
มาก, เยอะ
duō
 
น้อย
shǎo
 
มากน้อย(เพียงใด)
多少
duō shǎo
 
เงินทอง
錢(钱)
qián
 
(ราคา)เท่าไหร่
多少錢
(多少钱)
duō shǎo qián
 
อันนี้ 500 บาท
這個 500 塊
(这个 500 块)
zhè gè wǔ bǎi kuài
 
ก้อน, ชิ้น
塊(块)
wǔ bǎi kuài
 
500 บาท
500塊
( 500块)
wǔ bǎi kuài
 
500บาท
500 泰銖
(500 泰铢)
wǔ bǎi tài zhū
 
เงินไทย 500 บาท
泰幣500塊
(泰币500块)
tài bì wǔ bǎi kuài
 
100
一百
yī bǎi
 
600
六百
liù bǎi
 
คิดฉัน 100 บาทดีหรือไม่
算我100塊好嗎
(算我100块好吗)
suàn wǒ yī bǎi kuài hǎo ma
 
ดีหรือไม่
好嗎
(好吗)
hǎo ma
 
ไม่ดี
不好
bù hǎo
 
ดี
hǎo
 
ฉันคิดเธอ 600 บาทดีหรือไม่
我算你600塊 好嗎
(我算你600块 好吗)
wǒ suàn nǐ liù bǎi kuài hǎo ma

เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี กับชิต.ครับ

เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี

เรียนภาษาจีนออนไลน์ระดับเริ่มต้นกับชิต.ครับ ตอนที่ 1

สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน และผู้สนใจทั่วไป

คำศัพท์ภาษาจีนในตอนที่ 1

ฉันเรียนภาษาจีน
我學中文
(我学中文)
wǒ xué zhōngwén

บทที่ 1
第一課
(第一课)
dì yī kè

ฉันไม่โง่
我不笨
wǒ bù bèn

ฉันโง่
我笨
wǒ bèn

เธอโง่
你笨
nǐ bèn

 

 

 

เรียนภาษาจีนระดับเริ่มต้นกับชิต.ครับ ตอนที่ 2

ดูคลิปนี้จบพูดกับคนจีนได้ทันที

คำศัพท์ภาษาจีนในตอนที่ 2

รัก

(爱)
ài

ฉันรักเธอ
我愛你
(我爱你)
wǒ ài nǐ

เธอรักฉัน
你愛我
(你爱我)
nǐ ài wǒ

ฉันรักภาษาจีน
我愛中文
(我爱中文)
wǒ ài zhōng wén

(เธอ ดี) สวัสดี
你好
hǎo

ประเทศไทย
泰國
(泰国)
tài guó

泰國人
(泰国人)
tài guó rén

ประเทศจีน
中國
(中国)
zhōng guó

คนจีน
中國人
(中国人)
zhōng guó rén

ฉันเป็นคนไทย
我是泰國人
(我是泰国人)
wǒ shì tài guó rén

เธอเป็นคนจีน
你是中國人
(你是中国人)
nǐ shì zhōngguó rén

บ๊ายบาย
拜拜
bài bài

 

ทำไมพูดภาษาจีนไม่ได้ซักที เรียนภาษาจีนกับชิต.ครับ ตอนที่ 3
ทำไมเรียนภาษาจีนมานานแล้วทำไมพูดไม่ได้ซักที มาดูวีดีโอสอนภาษาจีนนี้เพื่อหาคำตอบกันเลย

ผู้หญิง

เด็ก ,ลูก

zi

ภูเขา

shān

ปลา

ม้า

คน

rén

ฉันจำภาษาจีนได้
我記得中文
(我记得中文)
wǒ jìdé zhōng wén

เธอจำภาษาไทยไม่ได้
你不記得泰文
你不记得泰文
nǐ bù jìdé tài wén

ดี

hǎo

หมายเลข
號 (号)
hào

หรูหรา

háo

 

ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ ร้านค้า โรงแรม เรียนภาษาจีนกับชิต.ครับ ตอนที่ 4
อยากต้อนรับลูกค้าที่เป็นคนจีน ลูกค้าเป็นคนจีน เริ่มต้นเรียนภาษาจีน ดูคลิปนี้เลย

 

คำศัพท์ภาษาจีนในบทนี้

การเดินทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก
千里之行,始於足下
(千里之行,始于足下)
qiān lǐ zhī xíng, shǐ yú zú xià

ยินดีต้อนรับ
歡迎
(欢迎)
huān yíng

請進來
(请进来)
qǐng jìn lái

ดูตามสบาย
慢慢看
màn màn kàn

เชิญดูตามสบาย
請慢慢看
(请慢慢看)
qǐng màn màn kàn

เชิญกินให้อร่อย
請慢慢吃
(请慢慢吃)
qǐng màn màn chī

ค่อยๆเดิน, เชิญเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
慢慢走
màn màn zǒu

 

ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ ร้านค้า โรงแรม เรียนภาษาจีนกับชิต.ครับ ตอนที่ 5 (ต่อ)
อยากต้อนรับลูกค้าที่เป็นคนจีน ลูกค้าเป็นคนจีน เริ่มต้นเรียนภาษาจีน
ในบทนี้สอนการต่อราคาเป็นภาษาจีน การขออนุญาต เชิญชวน การแต่งประโยคคำถาม

คำศัพท์ภาษาจีนในบทนี้

รู้เขารู้เรา รบชนะร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง
知彼知己,百戰不殆
(知彼知己,百战不殆)
zhī bǐ zhī jǐ, bǎi zhàn bù dài

ต่อราคา(อย่างโหด)

殺價
(杀价)
shā jià

ต่อราคา
講價
(讲价)
jiǎng jià

ลดราคาหน่อยได้หรือไม่
可以便宜一點嗎
(可以便宜一点吗)
kěyǐ pián yi yī diǎn ma

ฉันรักเธอ
我愛你
(我爱你)
wǒ ài nǐ

เธอรักฉัน
你愛我
(你爱我)
nǐ ài wǒ

เธอรักฉันหรือไม่
你愛我嗎
(你爱我吗)
nǐ ài wǒ ma

อร่อย
好吃
hǎo chī

อร่อยไม๊
好吃嗎
(好吃吗)
hǎo chī ma

ดูไม๊
看嗎
(看吗)
kàn ma

กินไม๊
吃嗎
(吃吗)
chī ma

ไปไม๊
走嗎
(走吗)
zǒu ma

ไม่ได้
不可以
bù kě yǐ

กินได้ไม๊
可以吃嗎
(可以吃吗)
kě yǐ chī ma

กินไม๊
吃嗎
(吃吗)
chī ma

ดูได้ไม๊
可以看嗎
(可以看吗)
kě yǐ kàn ma

 

 

メル友以上になりたいくて歌詞 Meru tomo ijou ni narita ikute lyrics

I wonder why no one post this song’s lyrics in the internet since this song is a very lovely and sound good from Komiyama Haruka in 150210 AKBINGO! ep326.

So I should post this song lyrics and guitar chords here. ヾ(〃^∇^)ノ♪

This song lyrics written by Komiyama Haruka, though.

also might be Komiyama Haruka’s first solo song in TV. (๑♡⌓♡๑)

ใน 150210 AKBINGO! ep326 มีเพลงเพลงนึงเพราะมากเลย เนื้อเพลงแต่งโดย Komiyama Haruka ลองค้นในเน็ตหาเนื้อเพลง ปรากฎว่าไม่มี แปลกใจเหมือนกัน ไม่มีใครชอบเลยหรอเพลงนี้

เพราะฉนั้นเรา chit.club ควรจัดการแปลเนื้อเพลงนี้ซะ (มีคอร์ดกีต้าร์ให้ด้วย) 55  ヾ(〃^∇^)ノ♪

เพลงนี้น่าจะเป็นการร้องเพลงโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของ Komiyama Haruka ในทีวีด้วยนะ  (๑♡⌓♡๑)

 

メル友以上になりたいくて
メル友以上になりたいくて

 

song name :
メル友以上になりたいくて
Merutomo ijou ni narita ikute

อย่างเป็นมากกว่าเพื่อนแชท
Wanna Be More Than Just Mail(Chatted) Friend

 

歌詞 Lyrics : 込山榛香 Komiyama Haruka

Music : どぶろっく Doburokku

 

Key:D
D Bm G A
D Bm G A

 

隣のクラスの 人気者
To(D)nari no kurasu no(Bm) ninki(G) mono(A)

A popular guy in my school From the class next to mine

คนที่ฮ๊อตที่อยู่ห้องข้างๆ

 

そんなあなたは 私のメル友
Son(D) na anata (Bm)wa watashi(G) no me(A)rutomo(D)
That was you My mail friend

เป็นเพื่อนแชทของฉัน

 

たわいのないメールを 毎日やり取り
Tawai(D) no nai mēru (Bm)o mai(G)nichi yaritori(A)
Everyday I received and sent Many silly mails

แชทเรื่องไร้สาระทุกวัน

 

そんな時間は 私の宝物
Son(D) na jikan (Bm)wa watashi(G) no ta(A)karamono(D)
That was the most precious time for me

ช่วงนั้นเป็นเวลาที่มีค่าจริงๆ

 

そうよ メル友 on my life
Sō yo me(G)rutomo on my life(A)
It’s mail friend on my life

นั่นเป็นเพื่อนแชทในชีวิตของฉัน

 

メル友 on my life
Me(D)rutomo on my life(Bm)
Mail friend on my life

เพื่อนแชทในชีวิตของฉัน

 

メル友 on マママママ  my life
Meruto(A)mo on ma(A)mamama my life(D)(D)
Mail friend on my life

เพื่อนแชทในชีวิตของฉัน

 

けれども私は わがままだから
Ke(D)redomo watashi (Bm)wa wa(G)gamamadaka(A)ra
But because I was So selfish

เพราะฉันเห็นแก่ตัว

 

やっぱりなりたい メル友以上に
Yap(D)pari narita(Bm)i meruto(G)mo i(A)jō ni(D)
What I wanted was More than a mail friend

อย่างเป็นมากกว่าเพื่อนแชท 

 

告白のメール 作ってみました
Ko(D)kuhaku no mē(Bm)ru tsu(G)kuttemimashita(A)
Then I made a love confession mail

ฉันเขียนข้อความสาระภาพรัก

 

あとは送信ボタンを 押す勇気だけ
Ato wa sō(D)shin botan (Bm)o osu(G) yūki(A) dake(D) (D7)
I gathered my courage To press on the “Send” button

ฉันรวบรวมความกล้าและกดส่งไป

 

そのとき 突然 彼からのメール
Sono to(G)ki totsuzen(G) kare kara no mē(D)ru (D)
And then suddenly came a mail from him

และมีข้อความตอบกลับมา

 

ドキドキしながら 開いてみたら
Dokido(Em)ki shi(G)nagara(G) hiraide mi(D)tara (D)
With a fast pounding heart I tried to open the mail

ใจฉันเต้นแรงและฉันเปิดอ่านข้อความนั้น

 

ケータイの画面に 並んでた言葉は
Kē(G)tai no gamen ni(A) naran(D) deta kotoba wa(Bm)
The written words In my phone screen were

ข้อความที่อยู่บนจอคือ

 

オレ 好きな子ができたんだ
Ore(G) suki(G)na ko ga de(A)kitanda(A) (A) (A)
I already have a girl that I love

ฉันมีผู้หญิงที่ฉันรักอยู่แล้ว

 

oh NO!! メル友 say good bye
Oh NO!! Me(G)rutomo say good bye(A)
oh NO!! Mail friend say good bye

โอ้ไม่นะ ลาก่อนเพื่อนแชท

 

メル友 say good bye
Me(D)rutomo say good bye(Bm)
Mail friend say good bye

ลาก่อนเพื่อนแชท

 

メル友 say グググググ good bye
Meruto(A)mo say gu(A)gugugugu good bye(D) (Bm)
Mail friend say good bye

ลาก่อนเพื่อนแชท

 

だけど メル友 on my Mind
Dakedo(G) Me(A)rutomo on my Mind (D)
But Mail friend on my Mind

เพื่อนแชทจะอยู่ในใจฉัน (ตลอดไป)

 

note : “Mail friend” is actually mean chatting in a cellphone’s app. Not mean sending e-mail or SMS in the old fashion.

note : (D) (Bm) (Em) (G)(A) are guitar’s chords

ปล. (D) (Bm) (Em) (G)(A) เป็นคอร์ทกีต้าร์นะจ๊ะ

 

credit : AKBinggo!’s  subtitle by marsubber.blogspot.com , thx a lot.

guitar’s chord and further translated by chit.club(。>ω<)。

คอร์ดและแปลมั่วเพิ่มเติมโดย chit.club (。>ω<)。

 

นี่เป็นครั้งแรกที่พิมพ์ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ตั้นจนจบเพลงเพราะไม่มีใครเคยพิมพ์ทิ้งไว้เลยในเน็ต บทความนี้ใช้เวลาไปทั้งหมด 4 ชั่วโมงกว่า อยากจะบอกว่าชอบเพลงนี้จริงๆ (๑˃̵ᴗ˂̵)و

This is my first time to type in japanese for the whole song since there are any lyrics available in the internet.

This article took me  4+ hours to finish. Just tell your guy how I love this song. (๑˃̵ᴗ˂̵)و

 

 

Thai Warukii – Myujikkii by BNK48

 

ขอบคุณวีดีโอแฟนเมตจาก https://www.facebook.com/musicbnk48thfans/ มากๆ ใครถ่ายไม่รู้ ทั้งคนถ่ายคนอัพโหลด พวกมึงแม่งฮีโร่สัส ชอบมากเลย ถ่ายวีดีโอออกมาได้ดีมากเลย ได้อารมณ์มั่กๆ ขอบพระคุณจากใจมากเลยครับ

ช่องในยูทูป https://www.youtube.com/channel/UCf9CebDRHAOAmNU3dS_rLAw/videos 037M2 เป็นอีกช่องทางนึงที่ติดตาม BNK48 ได้ดีทีเดียว

 

Best fan cam version from NIPPON HAKU Thailand 2019. I really like this version. So lively and alive.

Thank you very much “Music BNK48 Thailand Fanclub”. You make my day.

https://www.facebook.com/musicbnk48thfans/

if you want to watch more about BNK48 fancam there is also a channel call “037M2”  https://www.youtube.com/channel/UCf9CebDRHAOAmNU3dS_rLAw/videos 037M2 they made some decent fancam on BNK48

 

Myujikkii / Mimigumo

Myujikkii  is a song form BNK48 in Janpaness it call Warukii (わるきー).

 

わるきー (Warukii ) come from Watanabe Miyuki‘s nick name Mirukii (みるきー) combined with 悪い (warui) mean bad,mean .

warui + mirukii = Warukii wich mean “Bad Miyuki”. Because she always fished fan’s heart.

 

Etymology of Myujikkii is come from the singer’s name in this song which call “มิวสิค Music” and Music in Japanese read as “Myūjikku”

so when combined with the original song’s name Warukii it will be

Myujikku + Warukii = Myujikkii which mean nothing at all. Simply thai singer’s name and japanese singer’s name combined together.

 

Mimigumo is the first Unit from BNK48.

 

Normally I am not a big fan of BNK48 but This song really captured my heart. The lyrics, the singer and the choreography is as good as the original version.

Guys, AKBs fan you must check this thai’s Warukii out. So Umai.

 

 


โอ้พระเจ้าแห่งโอตะทั้งปวง เพลง Myujikkii เป็นอีกเพลงที่ BNK48 เอามาแปลเป็นไทยแล้วเพราะมาก ไม่น่าเชื่อว่าเพลง Warukii นี้เหมาะกับภาษาไทยมาก ต้องชมคนที่ทำเนื้อร้องไทยมากเลย สุดยอดครับเพลงนี้

ใครไม่ใช่แฟน AKB48 จะไม่รู้เลยว่าแปลมาจากภาษาญี่ปุ่น เนียนสุดๆ

น้องมิวสิคใส่ชุด pink devil ดูแล้วใจละลายเลย….

 

Mimigumo เป็นยูนิตแรกของ BNK48 (ยูนิต คือ การคัดเอาสมาชิกมาจำนวนนึง ไม่กี่คน ตั้งเป็นอีกวงขึ้นมา มีเพลงเฉพาะของวง)

 

Myujikkii  มาจากเพลง Warukii เป็นเพลงต้นฉบับของเพลงนี้

わるきー (Warukii ) มาจากชื่อเล่นของ Watanabe Miyuki ชื่อว่า Mirukii (มิรุกิ) รวมกับคำว่า 悪い (วารุ่ย) ที่แปลว่า ไม่ดี,เลวร้าย

warui + mirukii = Warukii

วารุ่ย + มิรุกิ รวมกันเป็น วารุกี้ นั่นเอง ซึ่งแปลว่า “มิยูกิที่นิสัยไม่ดี” เพราะอะไรหรอ อ่านย่อหน้าต่อไปได้เลย

Myujikkii ก็น่าจะมาจาก ชื่อน้องมิวสิค ที่อ่านแบบญี่ปุ่นได้ว่า ミュージック(Myūjikku) รวมกับ Mirukii ชื่อของมิยุกิ รวมกันเป็น Myujikkii ซึ่งไม่มีความหมายใดๆ เน้นความน่ารักล้วนๆ 55+

 

ในเพลงนี้มีการใช้คำคำนึงน่าสนใจมาก คำว่า “ตกหัวใจ”

“ตกหัวใจ” ่เป็นการบัญญัติศัพท์ใหม่ในประเทศไทยอีกคำนึงจาก BNK48 มาจากภาษาญี่ปุ่นว่า 釣り師 (Tsuri-shi) แปลว่าตรงๆว่านักตกปลา

เรื่องเกิดจากการที่ Watanabe Miyuki ต้นฉบับของเพลงนี้ เป็นผู้หญิงที่แอบร้ายนิดๆ มักใช้คำพูดและท่าทางอ่อยผู้ชายไปทั่ว ไม่ใช่ในเชิงชู้สาว แต่ประมาณว่า

เช็คเร็ตติ้ง โปรยเสน่ห์ไปเรื่อย จนผู้ชายทุกคนที่อยู่ใกล้จะละลายไปทุกคน คนญี่ปุ่นเรียกลักษณะพฤติกรรมนี้ว่า 釣り師 (Tsuri-shi) นักตกปลานั่นเองงงงงง

“ตกหัวใจ” ประวัติยาวจริงๆ

 

 

 

official video from BNK48 [1 Sep 2019] Myujikkii / Mimigumo

Myujikkii, Warukii  เวอร์ชั่นอย่างเป็นทางการจาก BNK48

 

เนื้อเพลง Myujikkii จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น Warukii

Myujikkii Lyrics and translation (Thai’s Waurkii Lyrics)

 

อยากจะรู้เวลาที่ใกล้เธอจะเป็นอย่างไร

yak ja ru we ra ti kai ter ja ben yang rai

I want to know how I feel when I near you

 

ผู้ชายที่กล้ามโต ถ้าได้จับ

pu chai ti klam to ta dai jab

if I touch your big muscle

 

คงจะจี๊ดๆ ข้างใน หวั่นไหวในใจแล้วสิเรา
kon ja jit jit kang nai wan wai nai jai laew si laow

must be tinkle inside my heart. I’m shaken

 

ต้องว๊าวแน่ๆ เลย

tong wow ne ne leoi

must be wow for sure

 

 

ช่วยฉันหน่อย ได้หรือเปล่า โปรดช่วยถือกระเป๋า ใบใหญ่นี้
chuai chan noi dai reu plao pload chuai tue gra bao bai yai ne

can you help me? please help me hold my big bag.

 

โอ๊ยมันหนัก โอ๊ยมันหนัก เธอคงไม่ใจร้าย นะคนดี
oi man nuk oi man nuk ter kong mai jai rai na kon dee

oh it’s heavy. oh it’s heavy. i hope your are not black hearted. my dear

 

คิดดูหน่อย คิดดูก่อน จะต้องให้ใครสอน สักวิธี

kit du noi kit du noi ja tong hai kai son sak wi ti

think ,think, may someone teach me a way out.

 

อยากจะตกหัวใจ เธอดูสักครั้ง
yak ja tok hua jai ter du sak krang

how to capture your heart. some how

 

ได้แต่วอน เริ่มจากแอบถอนหายใจเบาๆ
dai de won reum jak eab ton hai jai bao bao

I just pray. start from sigh gently.

 

เอาหละ เอาหละนะ
ao la ao la na

here we go, here we go

 

อ้อนอยู่ตรงนี้ อยากให้รู้
on yu tong ni yak hai ter ru

I’m seducing you here. I want you to know.

 

Myujikkii

 

อยากจะรู้เวลาที่ใกล้เธอจะเป็นอย่างไร
yak ja ru we ra ti klai ter ja ben yang rai

I want to know how I feel when I near you

 

ผู้ชายที่กล้ามโตถ้าได้จับ
pu chai ti klam to ta dai jab

if I touch your big muscle

 

คงจะจี๊ดๆ ข้างใน หวั่นไหวในใจแล้วสิเออ
kong ja jit jit kang nai wan wai nai jai laew si er

must be tinkle inside my heart. I’m shaken

 

ก็อยากจะรู้ว่าคนที่แข็งแรง จะอบอุ่นไหม
ko yak ja ru wa kon ti kaen rang ja ob un mai

I want to know is a healthy man have a warm heart

 

ผู้ชายที่กล้ามโตที่ตัวใหญ่
pu chai ti klam to dua yai

A big man with big muscle

 

เธอทำให้ใจมันเต้นจังๆ อยากร้องดังๆ เพราะกล้ามเธอ
te tam hai hua jai man ten jang jan yak ja rong dang dang plo klam ter

you make my heart pound. i want to sing loud because of your muscle

 

ดูเซ็กซี่ไม่เบา ถือกระเป๋าให้หน่อยนะ
do sexy mai bao teu kra bao hai noi na

you look quit sexy. please hold my bag

 

ชอบที่สุด ชอบที่สุด เธอคือคนในฝัน ที่อยากเจอ
chob ti sut chob ti sut ter keu kon nai fan ti yak jer

I like you very much. you are the man in my dream who I alway want to meet.

 

จ้องไม่หยุด จ้องไม่หยุด จนกว่าตาคู่นั้น ได้สบเธอ
jong mai yut jong mai yut jon kwa ta ku nan dai sob ter

cannot stop stare at you until we have eye contact

 

ชอบต้องบอก รักต้องบอก หยอดถ้อยคำหวานๆ ที่ล้นเอ่อ
chob tong bok rak tong bok yod toi kam wan wan ti lon er

when i like i must say. when i love i must say. put romantic words until they are overflowed.

 

อยากจะตกหัวใจเธอหน่อยได้ไหม
yak ya tok hua jai ter noi dai mai

may I capture your heart?

 

เธอจะรอ ทำไมไม่ช่วยสักนิดหรือไง
ter ja ro tam mai mai chui sak nid reu ngai

what are you waiting for? why dont you help a little bit?

 

ออกตัวก่อนจะได้ไหม
og tua kon ja dai mai

may I confess love first?

 

ถ้าเธอเสนอ ก็สนอง
ta ter sa ner ko sa nong

if you offer I will response

 

Myujikkii

 

แค่อ้อมแขน แมนๆ ใครสักคนมาคอยโอบฉัน
kae on kaen man man kai sak kon ma koi ob chan

Just some big guy’s arm always hug me.

 

ในวันที่หัวใจต้องการใคร
nai wan ti hua jai tong kan kai

in the day my heart want someone

 

ที่คอยส่งยิ้มในวันสดใสทำได้ไหมเธอ
ti koi song yim nai wan sot sai tam dai mai ter

always send me smile in a shining day. can you do it?

 

แค่อ้อมแขน แมนๆ ใครสักคนมาคอยโอบฉัน
ke om kan man man kai sak kon ma koi ob chan

Just some big guy’s arm always hug me.

 

มาทำให้หัวใจมันพองโต
ma tam hai hua jai man pong to

it make my heart puffy

 

ในอกที่มันรุมร้อนแทบระเบิด เพราะว่าเธอนะคนดี
nai og ti man rum ron taeb ra bert pro wa ter na kon dee

It’s almost explode in my chest because of the heat. because of you.

 

ดูเซ็กซี่ไม่เบา ถือกระเป๋าให้หน่อยนะ
doo sexy mai bao teu kra bao hai noi na

you look sexy. please hold my bag

 

 

นิ้วมือเสย สะบัดปลายผม รอเธอชมอยู่
new meu sey sa bat plai pom ro ter chom yu

I flicked my hair. I’m waiting for your compliment

 

ลองใจเธอได้ไหม
long jai ter dai mai

may I test your heart

 

ฉันอยู่ตรงนี้อยากให้รู้
chan yu tong ni yak hai ru

I am here. I would like to know

 

Myujikkii

 

อยากจะรู้เวลาที่ใกล้เธอจะเป็นอย่างไร
yak ja ru we ra ti klai ter ja ben yang rai

I want to know how I feel when I near you

 

ผู้ชายที่กล้ามโตถ้าได้จับ
pu chai ti klam to tha dai jab

if I touch your big muscle

 

คงจะจี๊ดๆ ข้างใน หวั่นไหวในใจแล้วสิเออ
kong ja jit jit kang nai wan wai nai jai laew si er

must be tinkle inside my heart. I’m shaken

 

ก็อยากจะรู้ว่าคนที่แข็งแรง จะอบอุ่นไหม
ko yak ja ru wa kon ti kaeng rang ja ob un mai

I want to know is a healthy man have a warm heart

 

ผู้ชายที่กล้ามโต ที่ตัวใหญ่
pu chai ti klam to ti dua yai

A big man with big muscle

 

เธอทำให้ใจมันเต้นจังๆ อยากร้องดังๆ เพราะกล้ามเธอ
ter tam hai hua jai man ten jang jang yak ja rong dang dang plo klam ter

you make my heart pound. i want to sing loud because of your muscle

 

ดูเซ็กซี่ไม่เบา ถือกระเป๋าให้หน่อยนะ
du sexy mai bao teu kra bao hau noi na

you look quit sexy. please hold my bag

 

Translated and karaoked แปลมั่ว by Chit.Club  (*⌒▽⌒*)θ~♪

 

365日の紙飛行機 – 365nichi no kamihikouki เนื้อเพลง แปล

 

365日の紙飛行機 365nichi no kamihikouki lyrics

365 วันกับเครื่องบินกระดาษ เนื้อเพลงพร้อมแปลเวอร์ชั่นญี่ปุ่น

 

朝の空を見上げて

asa no sora wo mia-gete

Looking up at the morning sky

มองไปบนท้องฟ้าตอนเช้า

 

今日という一日が

kyou to iu ichi nichi ga

On this day known as today

วันนี้เป็นอีกวัน

 

笑顔でいられるよ-うに

egao de irareru yo-u ni

I hope I can spend it smiling

จะได้ยิ้มในวันนี้

 

そっとお願いした

sotto onegai shita

I gently wished

ฉันภวนา

 

時には雨も降って

toki ni wa ame mo futte

Sometimes, rain falls

บางทีฝนตก

 

涙も溢れるけど

namida mo afureru kedo

And tears overflow, but

และมีน้ำตา

 

思い通りにならない日は

omoi doori ni naranai hi wa

Days when things don’t go according to plan

วันที่ไม่เป็นไปเหมือนทีคิด

 

明日 頑張ろう

ashi-ta ganbarou

Make me want to strive tomorrow

พรุ่งนี้จะพยายาม

 

ずっと見てる夢は

zutto miteru yume wa

The dream I’ve always had

ฝันที่มีมาตลอด

 

私が   もう一人いて

watashi   ga mou hitori ite

Is to be someone

ฉันอยู่คนเดียว

 

やりたいこと    好きなように

yaritai koto     suki na you ni

Who is free to do whatever she wants

ได้ทำสิ่งที่อยากทำ 

 

自由にできる夢

jiyuu ni dekiru yume

That’s my dream

ความฝันที่ทำได้อย่างอิสระ

 

*人生は紙飛行機

jinsei wa kamihikouki

Life is a paper airplane

ชีวิตคนคือเครื่องบินกระดาษ

 

願い乗せて   飛んで行くよ

negai nosete    tonde yuku yo

Flying on with my wishes

มีความหวังได้โดยสารบินไปด้วย

 

風の中を力の限り

kaze no naka wo chikara no kagiri

With all my might against the wind

ด้วยกำลังเท่าที่มี กลางสายลม

 

ただ   進むだけ

tada    susumu dake

Just progressing

ได้เพียงมุ่งหน้าไปเท่านั้น

 

その距離を   競うより

sono kyori wo    kisou yori

Rather than compete for distance

ไม่ใช่ระยะทางที่จะแข่งขัน

 

どう飛んだか   どこを飛んだのか

dou tonda ka    doko wo tonda no ka

How I flew, where do I fly to

แต่คือจะบินอย่างไร ไปที่ใด

 

それが一番    大切なんだ

sore ga ichiban    taisetsu nanda

Those are the most important things

นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด

 

さあ 心のままに

saa kokoro no mama ni

Come, like my heart

 

365日

sanbyaku rokujuugo nichi

365 days (everyday)

365วันจะอยู่ในหัวใจ (อยู่ในใจทุกๆวัน)

——————————-

 

星はいくつ見えるか

ho-shi wa ikutsu mieru ka

How many stars can I see?

เธอเห็นดาวกี่ดวง

 

何も見えない夜か

nani mo mienai yoru ka

Or is it a night where nothing can be seen?

หรือว่าเป็นกลางคืนที่ไม่เห็นอะไรเลย

 

元気が出ない そんな時は

genki ga denai sonna toki wa

When I can’t bring up my energy

ตอนฉันไม่มีแรง

 

誰かと話そう

dareka to hanasou

I’ll talk to someone

ฉันคุยกับใครซักคน

 

人は思うよりも

hito wa omou yori mo

Humans are not

 

一人ぼっちじゃないんだ

 hitori bocchi ja nainda

As alone as they think

คนเรานั้นไม่ได้อยู่คนเดียว

 

すぐそばの   やさしさに

sugu soba no    yasashisa ni

 

気づかずにいるだけ

 kidzukazu ni iru dake

Just unable to notice The kindness right beside them

แค่ไม่ได้สังเกตุ ความอบอุ่นที่มี

 

*人生は  紙飛行機

jinsei wa   kamihikouki

Life is a paper airplane

ชีวิตคนคือเครื่องบินกระดาษ

 

愛を乗せて   飛んでいるよ

ai wo nosete    tonde iru yo

Flying on with love

มีความรักบินไปด้วย

 

自信持って  広げる羽根を

jishin motte hirogeru hane wo

These wings spread with confidence

กลางปีกกว้างออก ด้วยความมั่นใจ

 

みんな  が見上げる

minna   ga miageru

Everyone is looking up

ทุกคนมองขึ้นไป

 

折り方を   知らなくても

orikata wo    shiranakute mo

Even if you don’t know how to fold one

แม้จะไม่รู้วิธีพับ

 

いつのまにか   飛ばせるようになる

itsu no ma ni ka    tobaseru you ni naru

You’ll be able to fly before you know it

เธอจะบินได้ก่อนอยู่แล้ว

 

それが希望   推進力だ

sore ga kibou  suishinryoku da

That’s hope, a motivation

นั่นคือความหวัง แรงผลักดัน

 

ああ   楽しくやろう

aa    tanoshiku yarou

Ahh, let’s have fun

อ่า..มาสนุกันเธอ

 

365日

sanbyaku rokujuugo nichi

365 days (everyday)

365 วัน (ทุกๆวัน)

—————————-

 

*人生は紙飛行機

jinsei wa kamihikouki

Life is a paper airplane

ชีวิตคนคือเครื่องบินกระดาษ

願い乗せて   飛んで行くよ

negai nosete    tonde yuku yo

Flying on with my wishes

มีความหวังได้โดยสารบินไปด้วย

風の中を   力の限り

kaze no naka wo    chikara no kagiri

With all my might against the wind

ด้วยกำลังเท่าที่มี กลางสายลม

ただ   進むだけ

tada    susumu dake

Just progressing

ได้เพียงมุ่งหน้าไปเท่านั้น

その距離を   競うより

sono kyori wo    kisou yori

Rather than compete for distance

ไม่ใช่ระยะทางที่จะแข่งขัน

どう飛んだか    どこを飛んだのか

dou tonda ka    doko wo tonda no ka

How I flew, where do I fly to

แต่คือจะบินอย่างไร ไปที่ใด

それが一番    大切なんだ

sore ga ichiban    taisetsu nanda

Those are the most important things

นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด

さあ    心のままに

365日

saa    kokoro no mama ni+

sanbyaku rokujuugo nichi

365 days in my heart (everyday in my heart)

365วันจะอยู่ในหัวใจ (อยู่ในใจทุกๆวัน)

 

飛んで行け!              tonde yuke!            Fly on!              บินเลย
飛んでみよう!          tonde miyou!          Just fly!             ลองบินดู
飛んで行け!              tonde yuke!            Fly on!              บินเลย
飛んでみよう!          tonde miyou!         Just fly!             ลองบินดู
飛んで行け!              tonde yuke!            Fly on!              บินเลย
飛んでみよう!          tonde miyou!         Just fly!             ลองบินดู

 

 

credit https://konohana-sakura.blogspot.com/2016/03/365-nichi-no-kamihikouki-akb48.html

credit http://stage48.net/studio48/365nichinokamihikouki.html

แปลมั่วเพิ่มเติมโดย Chit.club

 

ปล.365 วัน ในเพลงนี้หมายถึงทุกๆวัน

ps. 365 days in the lyrics is mean “everyday”

 

情非得已 Qing Fei De Yi เพลงประกอบละคร Meteor Garden รักใสใส หัวใจ 4 ดวง

情非得已 – 流星花园 เพลงประกอบละคร Meteor Garden รักใสใส หัวใจ 4 ดวง

เป็นเพลงที่เก่ามากกก ดัดแปลงมาจาก การ์ตูนญี่ปุ่น เรื่อง 花より男子 hana yori dango

ในปี 2001 ไต้หวันเอามาทำซีรี่ย์  流星花園 มี เอฟโฟร์ F4 นำแสดง

2009 เกาหลีเอาไปทำซีรี่ย์ 꽃보다남자 / 花樣男子

2018 จีนเอาไปทำซีรี่ย์  流星花园 (ในเวอร์ชั่นจีน การถ่ายทำ แสงสีวีดีโอ สวยมากกก )

ดังเปรี้ยงปร้างทุกเวอร์ชั่น เพลงประกอบละครเรื่องนี้ก็เพราะมากๆ ฟังแล้วคิดถึงวันเก่าจริงๆ

 

What a nostalgic OST from Meteor Garden, a drama series from japanese manga 花より男子 hana yori dango.

In 2001 Taiwan made it to TV drama name 流星花園 Meteor Garden / stared by F4 boy band

In 2009 Korea remade it to 꽃보다남자 / 花樣男子

In 2018 China remade it to 流星花园 *** The chinese version they made an astonishing lighting and color grade on the film ***

All version are very famous and very good drama.

 

 

 

นักร้อง/Singer : 庾澄庆 (Harlem Yu)

Meteor Garden  OST
เพลงประกอบซีรีย์ : 流星花园 (Meteor Garden หรือ รักใสใส หัวใจ 4 ดวง) ทั้งปี 2001 และ 2018

情非得已
Qíng Fēi De Yǐ
เผลอใจรัก

难以忘记初次见你 一双迷人的眼睛
nányǐ wàngjì chūcì jiàn nǐ yī shuāng mírén de yǎnjing
มันยากที่จะลืมครั้งแรกที่เจอเธอ ดวงตาที่น่าดึงดูดคู่นั้น

It’s hard to forget the first time I met you, those pair of charming eyes

 

在我脑海里你的身影 挥散不去
zài wǒ nǎohǎi lǐ nǐ de shēnyǐng huī sǎn bú qù
เงาร่างของเธอฝังอยู่ในความทรงจำ ไม่ลบเลือนไปไหน

In my mind, your figure can’t be erased

 

握你的双手感觉你的温柔 真的有点透不过气
wò nǐ de shuāngshǒu gǎnjué nǐ de wēnróu zhēn de yǒudiǎn tòu búguò qì
กุมมือทั้งสองของเธอ รู้สึกถึงความอ่อนโยน แทบจะหยุดหายใจ

When I hold your hand and feel your warmth, it’s really too much for me to handle

 

你的天真 我想珍惜 看到你受委屈我会伤心
nǐ de tiānzhēn wǒ xiǎng zhēnxī kàn dào nǐ shòu wěiqu wǒ huì shāngxīn
ฉันอยากถนอมความสดใสของเธอไว้ เห็นเธอทุกข์ใจฉันก็เสียใจ

Your innocence, I would like to treasure when I see you suffering, I will feel sad

 

只怕我自己会爱上你 不敢让自己靠的太近
zhǐ pà wǒ zìjǐ huì àishàng nǐ bù gǎn ràng zìjǐ kào de tài jìn
เพียงแต่ฉันกลัวจะหลงรักเธอ ไม่กล้าใกล้ชิดเธอมากไป

I’m just afraid that I will fall in love with you, dare not let myself be too close to you

 

怕我没什么能够给你 爱你也需要很大的勇气
pà wǒ méi shénme nénggòu gěi nǐ ài nǐ yě xūyào hěn dà de yǒngqì
กลัวว่าฉันไม่มีความสามารถอะไร และก็ต้องใช้ความกล้ามากมายเพื่อรักเธอ

Afraid I’ve got nothing to offer you, to love you may need a lot of courage too

 

只怕我自己会爱上你 也许有天会情不自禁
zhǐ pà wǒ zìjǐ huì àishàng nǐ yěxǔ yǒu tiān huì qíng bú zì jīn
เพียงแต่ฉันกลัวจะหลงรักเธอ คงมีสักวันที่ห้ามใจไม่ไหว

I’m just afraid that I will fall in love with you, maybe one day I wouldn’t be able to control myself (from falling in love with you)

 

想念只让自己苦了自己 爱上你是我情非得已
xiǎngniàn zhǐ ràng zìjǐ kǔ le zìjǐ àishàng nǐ shì wǒ qíng fēiděi yǐ
ความคิดถึงมีแต่จะทำให้ตนเจ็บปวด รักเธอเพราะฉันเผลอใจจริงๆ

Thinking of you only hurts myself, I just can’t help falling in love with you

 

难以忘记初次见你 一双迷人的眼睛
nányǐ wàngjì chūcì jiàn nǐ yī shuāng mírén de yǎnjing
มันยากที่จะลืมครั้งแรกที่เจอเธอ ดวงตาที่น่าดึงดูดคู่นั้น

It’s hard to forget the first time I met you, those pair of charming eyes

 

在我脑海里你的身影 挥散不去
zài wǒ nǎohǎi lǐ nǐ de shēnyǐng huī sǎn bú qù
เงาร่างของเธอฝังอยู่ในความทรงจำ ไม่ลบเลือนไปไหน

In my mind, your figure can’t be erased

 

握你的双手感觉你的温柔 真的有点透不过气
wò nǐ de shuāngshǒu gǎnjué nǐ de wēnróu zhēn de yǒudiǎn tòu búguò qì
กุมมือทั้งสองของเธอ รู้สึกถึงความอ่อนโยน แทบจะหยุดหายใจ

When I hold your hand and feel your warmth, it’s really too much for me to handle

 

你的天真 我想珍惜 看到你受委屈我会伤心
nǐ de tiānzhēn wǒ xiǎng zhēnxī kàn dào nǐ shòu wěiqu wǒ huì shāngxīn
ฉันอยากถนอมความสดใสของเธอไว้ เห็นเธอทุกข์ใจฉันก็เสียใจ

Your innocence, I would like to treasure when I see you suffering, I will feel sad

 

只怕我自己会爱上你 不敢让自己靠的太近
zhǐ pà wǒ zìjǐ huì àishàng nǐ bù gǎn ràng zìjǐ kào de tài jìn
เพียงแต่ฉันกลัวจะหลงรักเธอ ไม่กล้าใกล้ชิดเธอมากไป

I’m just afraid that I will fall in love with you, dare not let myself be too close to you

 

怕我没什么能够给你 爱你也需要很大的勇气
pà wǒ méi shénme nénggòu gěi nǐ ài nǐ yě xūyào hěn dà de yǒngqì
กลัวว่าฉันไม่มีความสามารถอะไร และก็ต้องใช้ความกล้ามากมายเพื่อรักเธอ

Afraid I’ve got nothing to offer you, to love you may need a lot of courage too

 

只怕我自己会爱上你 也许有天会情不自禁
zhǐ pà wǒ zìjǐ huì àishàng nǐ yěxǔ yǒu tiān huì qíng bú zì jīn
เพียงแต่ฉันกลัวจะหลงรักเธอ คงมีสักวันที่ห้ามใจไม่ไหว

I’m just afraid that I will fall in love with you, maybe one day I wouldn’t be able to control myself (from falling in love with you)

 

想念只让自己苦了自己 爱上你是我情非得已
xiǎngniàn zhǐ ràng zìjǐ kǔ le zìjǐ àishàng nǐ shì wǒ qíng fēiděi yǐ
ความคิดถึงมีแต่จะทำให้ตนเจ็บปวด รักเธอเพราะฉันเผลอใจจริงๆ

Thinking of you only hurts myself, I just can’t help falling in love with you

 

什么原因 我竟然又会遇见你
shénme yuányīn wǒ jìngrán yòu huì yùjiàn nǐ
เหตุผลอะไรที่ได้ให้ฉันได้พบเธออีกโดยไม่คาดคิด

What is the reason, that I meet you again

 

我真的真的不愿意 就这样陷入爱的陷阱
wǒ zhēn de zhēn de bú yuànyì jiù zhèyàng xiànrù ài de xiànjǐng
ฉันไม่ยอมตกหลุมรักแบบนี้จริงๆ

I really don’t wish to fall into the love trap like this

 

只怕我自己会爱上你 不敢让自己靠的太近
zhǐ pà wǒ zìjǐ huì àishàng nǐ bù gǎn ràng zìjǐ kào de tài jìn
เพียงแต่ฉันกลัวจะหลงรักเธอ ไม่กล้าใกล้ชิดเธอมากไป

I’m just afraid that I will fall in love with you, dare not let myself be too close to you

 

怕我没什么能够给你 爱你也需要很大的勇气
pà wǒ méi shénme nénggòu gěi nǐ ài nǐ yě xūyào hěn dà de yǒngqì
กลัวว่าฉันไม่มีความสามารถอะไร และก็ต้องใช้ความกล้ามากมายเพื่อรักเธอ

Afraid I’ve got nothing to offer you, to love you may need a lot of courage too

 

只怕我自己会爱上你 也许有天会情不自禁
zhǐ pà wǒ zìjǐ huì àishàng nǐ yěxǔ yǒu tiān huì qíng bú zì jīn
เพียงแต่ฉันกลัวจะหลงรักเธอ คงมีสักวันที่ห้ามใจไม่ไหว

I’m just afraid that I will fall in love with you, maybe one day I wouldn’t be able to control myself (from falling in love with you)

 

想念只让自己苦了自己 爱上你是我情非得已
xiǎngniàn zhǐ ràng zìjǐ kǔ le zìjǐ àishàng nǐ shì wǒ qíng fēiděi yǐ
ความคิดถึงมีแต่จะทำให้ตนเจ็บปวด รักเธอเพราะฉันเผลอใจจริงๆ

Thinking of you only hurts myself, I just can’t help falling in love with you

 

爱上你是我情非得已
àishàng nǐ shì wǒ qíng fēiděi yǐ
รักเธอเพราะฉันเผลอใจจริงๆ

I just can’t help falling in love with you

 

credit  https://muzcanoe.wordpress.com/2018/07/12/%E6%83%85%E9%9D%9E%E5%BE%97%E5%B7%B2-harlem-yu/

credit https://musicacrossasia.blogspot.com/2018/07/harlem-yu-qing-fei-de-yi-lyrics-english.html

 

เนื้อเพลงภาษาจีนตัวเต็ม 情非得已 –  流星花園

難以忘記初次見你 一雙迷人的眼睛
在我腦海裡 你的身影 揮散不去
握你的雙手感覺你的溫柔 真的有點透不過氣
你的天真 我想珍惜 看到你受委屈 我會傷心
只怕我自己會愛上你 不敢讓自己靠得太近
怕我沒什麼能夠給你 愛你也需要很大的勇氣
只怕我自己會愛上你 也許有天會情不自禁
想念只讓自己苦了自己 愛上你是我情非得已
難以忘記初次見你 一雙迷人的眼睛
在我腦海裡 你的身影 揮散不去
握你的雙手感覺你的溫柔 真的有點透不過氣
你的天真 我想珍惜 看到你受委屈 我會傷心
只怕我自己會愛上你 不敢讓自己靠得太近
怕我沒什麼能夠給你 愛你也需要很大的勇氣
只怕我自己會愛上你 也許有天會情不自禁
想念只讓自己苦了自己 愛上你是我情非得已
什麼原因 我竟然又會遇見你
我真的真的不願意 就這樣陷入愛的陷阱
只怕我自己會愛上你 不敢讓自己靠得太近
怕我沒什麼能夠給你 愛你也需要很大的勇氣
只怕我自己會愛上你 也許有天會情不自禁
想念只讓自己苦了自己 愛上你是我情非得已
愛上你是我情非得已

 

 

野菜シスターズ Yasai shisutazu

野菜シスターズ / Yasai shisutazu

This the most earworm song of AKB song. Don’t listen while you are sleeping. This will mess up your brain in the moring. (´エ`;)

Note: While Akimoto Sayaka first saw her costume she cried and said “Mine is not cute” ~ヾ(^∇^)

Note2: Some dudes make a awesome pop/punk cover version on soundcloud https://soundcloud.com/den-wisnusiputnyacrd/08-radio-feelings-yasai

 

เพลงของเอเคบี48 ที่ฟังแล้วติดหู(เอียร์เวิร์ม) มากที่สุด ยกให้เพลงนี้เลย ไม่เชื่อลองฟังตอนนอนดู วันรุ่งขึ้นคุณจะได้ยินเสียงเปียนโป V-E-G-E-T-A-B-L-E ทั้งวัน  (´エ`;)

ปล. ตอนอะกิโมโต้ ซายากะ เห็นชุดตัวเองครั้งแรก ร้องไห้แล้วบ่นว่าชุดของฉันไม่น่ารักเลย  ~ヾ(^∇^)

ปล.2 มีคนทำโคเวอร์เพลงนี้ในเวอร์ชั่นร๊อคพังค์ด้วย เพราะมากๆ https://soundcloud.com/den-wisnusiputnyacrd/08-radio-feelings-yasai

 

 

NGT48 青春時計 Seishun Tokei  is another earmworm song from AKB48 group. This song will also f*ck you brain up. I search this song for sometime since the melody stucked on my brain for a while but I have no idea what song was it. Finally I found out it was this song.

Seishun Tokei  เป็นอีกเพลงฟังแล้วติดหูมากๆ เมโลดี้เพราะมาก ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าไปฟังมาจากที่ไหน หาอยู่ตั้งนาน สุดท้ายถึงรู้ว่าเป็นเพลงนี้

 

 

 

 

best Angel Beats cover Ichiban no Takaramono

This Ichiban no Takaramono (一番の宝物) cover version is my favorite. So emotional. Pafaite!! by MindaRyn _

เพลงประกอบการ์ตูนเรื่อง angel beats น้องมายเอามา cover เพราะมากมายก่ายกอง เพราะจนเศร้าและขนลุกมั่กๆ

 

MindaRyn  youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCI3GAvwaZwf1abbeREza8eA

FB https://www.facebook.com/MindaRynOfficial

 

 

 

beautiful classic anime music in violin and piano

oh..chit.. Guys, if you like anime and classic music you have to check this out. Simply beautiful. (๑•̀ㅂ•́)و✧

เพลงการ์ตูนในบทของไวโอลิน และเปียนโน เพราะมั่กๆ ต้องเอากิ๊ฟจังกับMindaRyn_บ้านเราไปแบ็ทเทิลซะหน่อยและ (๑˃̵ᴗ˂̵)و

 

Subscribed now for you own sack.

Piano: RuRu https://www.youtube.com/channel/UCAYrMNl92jw6cpjdpBP8JyA

Violin: Kathie https://www.youtube.com/channel/UCNO-Xg6OBU9K5LxR4JlO0Cw

Song in this video.

1. Passionate Duelist Theme – Yu-Gi-Oh! OST
2. Butter Fly – Digimon Adventure OP
3. Cruel Angel’s Thesis – Evangelion OP
4. Dan Dan Kokoro hikareteku – Dragon Ball GT OP
5. Ignite – Sword Art Online OP
6. Blue Bird – Naruto Shippuden OP

最高です..ೕ(˃̵ᴗ˂̵ ๑)

 

 

Dan Dan Kokoro hikareteku in piano and violin. This one is the BEST really good combination. Make me missed Zard’s Sakai Izumi so much.

เพลงดราก้อนบอลในเวอร์ชั่นเปียนโปกับไวโอลินสุดยอดมาก ทำให้คิดถึง อิซูมิแห่งวง Zard มากๆเลย

 

SGO48 – Heavy rotation

SGO48 just release their first MV, heavy rotation, the AKB athem song.

 

Never heard vietnamese song before. Only heard vietnamese from some documentaries.

I always think how your guys could sing a japanese song in vietnamese since your language has so many ng,h-,m-,n in your words and also the strict tone system.

turn out SGO48 has the most distinct and unique beautiful accent in all foreign AKB groups.

vietnamese is a very beautiful language. Cannot wait for your next song.

cheers. keep up.  ೕ(•̀ᴗ•́)

 

btw. In youtube comment section you cloud see a lot of support from AKB fan around the world.  AKB really united people together. They cloud be the peace ambassador of asia. “AKB for the world!”

may be Vientiane48, Phnom Penh48, Naypyidaw48 and Kuala Lumpur48,in the future? This would really unite the young generation ASEAN together. Cannot wait what the bright future will unfold in this regions. In the name of peace and love thank you very much for you work,”AKB mina-san” (エーケービーの皆さん).

 

 

SGO48 ได้เปิดตัวเอ็มวีแรกของวงออกมาแล้ว เป็นชาติของเอเคบี  heavy roation ฟังแรกจะแปลกๆกับเสียง งอ งู กับเสียงนาสิกมาก แต่ฟังๆไป เห้ย..เพราะอ่า เป็นเอกลักษณ์มากๆ เอกลักษณ์ที่สุดในบรรดาวงต่างประเทศจากเอเคบีเลย

ท่อน …I want you
I need you
I love you
ติ่ง ยู โอ้ย คู เซ่น เช่า
เฮ้ย กู้ ไร ก่ำ หน่ำ ยัง ตัม ซง กง ทิ่ม เท เก่า
Hevy rotation…

น่าร๊ากอ่ะ..555 (≧∇≦*)

หวังว่าในอนาคตจะมี เนปิดอว์48 เวียงจันทร์48 พนมเปญ48 กัวลาลัมเปอร์48 นะ เพื่อนบ้านเราจะได้มาเชียร์ด้วยกัน ทีมยิ่งเยอะยิ่งมันส์ คนรุ่นใหม่จะหลอมเป็นหนึ่งเดียวด้วยเพลงจากเอเคบี (⌒▽⌒ゞ

ขอบคุณจากใจมากครับทีมงานเอเคบีทุกคน