รวมคำถาม-สาระจากห้องแชท-1

รวมคำถาม-สาระจากห้องแชท-1


ตอนนี้เรามีเป็นห้องแชท พูดคุยเล่นได้ ทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาจีน การเรียนภาษาจีน
กลุ่ม line open chat เรียนภาษาจีน

กลุ่ม facebook เรียนภาษาจีน


 

Q : 窝在家 แปลว่าอะไร

A:

窩在家
(窝在家)
wō zài jiā

เป็นภาษาพูด แปลตรงตัวว่า ทำรังอยู่บ้าน
ความหมายที่แท้จริงคือ อุดอู้อยู่บ้านทั้งวัน

meaning of 窩在家(窝在家) literary mean “nest at home”.
It is colloquial.
The real meaning is “stuck at home” stay at home and not go out at all.


Q : 4 มิติภาษาจีนคืออะไร
what is the word forth dimension in chinese

第四空間
(第四空间)
dì sì kōng jiān

第四維度
(第四维度)
dì sì wéi dù

四維空間
(四维空间)
sìwéi kōngjiān

these words mean the forth dimension
ศัพท์พวกนี้คือ คำว่ามิติที่4 หรือ 4 มิติในภาษาจีนนั่นเอง


Q :  3 มิติภาษาจีนคืออะไร
what is the word third dimension in chineseฦ

立體
(立体)
lì tǐ
แปลว่าสามมิติ ใช้กับพวก ภาพ 3 มิติ,หนัง 3 มิติ
mean third dimension. For example 3D movie

第三空間  [ 第三維(维)度, 三維(维)空間 ]
dì sān kōngjiān
แปลว่า มิติที่ 3
mean third dimension

 

example ตัวอย่าง
立體電影
(立体电影)
lì tǐ diàn yǐng
3D movie / หนัง3มิติ

 

時間是第四空間

(时间是第四空间)

shí jiān shì dì sì kōngjiān

เวลาเป็นมิติที่ 4

time is the forth dimension

 


ขนลุกในภาษาจีนพูดยังไง
How to say goosebump in chinese

雞皮疙瘩
(雞皮疙瘩)
jī pí gē da
อาการขนลุก
goosebump

 

ตัวอย่างประโยค / example

雞皮疙瘩都起來了
(鸡皮疙瘩都起来了)
jī pí gē da dōu qǐ lái le
ขนลุกหมดแล้ว
I got goosebumps

起雞皮疙瘩
(起雞皮疙瘩)
qǐ jīpí gē da
ขนลุก
get goosebumps

起雞皮
(起鸡皮)
qǐ jī pí
ขนลุก (ส่วนใหญ่ใช้ในกลุ่มคนที่พูดภาษากวางตุ้ง)
get goosebumps. This phrase mostly use in cantonese speaker.

雞皮
(雞皮)
jī pí
แปลเป็นว่าหนังไก่
mean chicken skin

 


Q :   กดไลค์ในภาษาจีนพูดยังไง

按讚 ,點讚
(按赞 ,点赞)
àn zàn ,diǎn zàn
กดไลค์