เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี กับชิต.ครับ

เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน และผู้สนใจทั่วไป ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ ร้านค้า โรงแรม เรียนภาษาจีนกับชิต.ครับ ตอนที่ 6 (ต่อต่อ) เรียนภาษาจีนง่ายๆ ต่อราคาเป็นภาษาจีน ประโยคสั้นๆที่ใช้บ่อย คำศัพท์ภาษาจีนในบทนี้   เวลามีค่ามาก 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰 (一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴) yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn   เวลา 光陰 (光阴) guāng yīn   ยาก 難 (难) nán   ซื้อ 買 (买) mǎi ทองคำหนึ่งนิ้ว มีค่าเท่ากับเวลา 1 นิ้ว 一寸光陰一寸金 (一寸光阴一寸金) yī …

เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี กับชิต.ครับ

เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี เรียนภาษาจีนออนไลน์ระดับเริ่มต้นกับชิต.ครับ ตอนที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน และผู้สนใจทั่วไป คำศัพท์ภาษาจีนในตอนที่ 1 ฉันเรียนภาษาจีน 我學中文 (我学中文) wǒ xué zhōngwén บทที่ 1 第一課 (第一课) dì yī kè ฉันไม่โง่ 我不笨 wǒ bù bèn ฉันโง่ 我笨 wǒ bèn เธอโง่ 你笨 nǐ bèn       เรียนภาษาจีนระดับเริ่มต้นกับชิต.ครับ ตอนที่ 2 ดูคลิปนี้จบพูดกับคนจีนได้ทันที คำศัพท์ภาษาจีนในตอนที่ 2 รัก 愛 (爱) ài ฉันรักเธอ 我愛你 (我爱你) wǒ ài nǐ เธอรักฉัน 你愛我 …