3 วันดี 4 วันไข้ ในภาษาจีนเขียนยังไง

3 วันดี 4 วันไข้ ในภาษาจีน เขียนยังไง 

สามวันดีสี่วันไข้ในภาษาจีนที่เป็นวลีภาษาจีน คือ

三好两歹
Sān hǎo liǎng dǎi

三好两歉
sān hǎo liǎng qiàn