เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี กับชิต.ครับ

เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี

เรียนภาษาจีนออนไลน์ระดับเริ่มต้นกับชิต.ครับ ตอนที่ 1

สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อน และผู้สนใจทั่วไป

คำศัพท์ภาษาจีนในตอนที่ 1

ฉันเรียนภาษาจีน
我學中文
(我学中文)
wǒ xué zhōngwén

บทที่ 1
第一課
(第一课)
dì yī kè

ฉันไม่โง่
我不笨
wǒ bù bèn

ฉันโง่
我笨
wǒ bèn

เธอโง่
你笨
nǐ bèn

 

 

 

เรียนภาษาจีนระดับเริ่มต้นกับชิต.ครับ ตอนที่ 2

ดูคลิปนี้จบพูดกับคนจีนได้ทันที

คำศัพท์ภาษาจีนในตอนที่ 2

รัก

(爱)
ài

ฉันรักเธอ
我愛你
(我爱你)
wǒ ài nǐ

เธอรักฉัน
你愛我
(你爱我)
nǐ ài wǒ

ฉันรักภาษาจีน
我愛中文
(我爱中文)
wǒ ài zhōng wén

(เธอ ดี) สวัสดี
你好
hǎo

ประเทศไทย
泰國
(泰国)
tài guó

泰國人
(泰国人)
tài guó rén

ประเทศจีน
中國
(中国)
zhōng guó

คนจีน
中國人
(中国人)
zhōng guó rén

ฉันเป็นคนไทย
我是泰國人
(我是泰国人)
wǒ shì tài guó rén

เธอเป็นคนจีน
你是中國人
(你是中国人)
nǐ shì zhōngguó rén

บ๊ายบาย
拜拜
bài bài

 

ทำไมพูดภาษาจีนไม่ได้ซักที เรียนภาษาจีนกับชิต.ครับ ตอนที่ 3
ทำไมเรียนภาษาจีนมานานแล้วทำไมพูดไม่ได้ซักที มาดูวีดีโอสอนภาษาจีนนี้เพื่อหาคำตอบกันเลย

ผู้หญิง

เด็ก ,ลูก

zi

ภูเขา

shān

ปลา

ม้า

คน

rén

ฉันจำภาษาจีนได้
我記得中文
(我记得中文)
wǒ jìdé zhōng wén

เธอจำภาษาไทยไม่ได้
你不記得泰文
你不记得泰文
nǐ bù jìdé tài wén

ดี

hǎo

หมายเลข
號 (号)
hào

หรูหรา

háo

 

ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ ร้านค้า โรงแรม เรียนภาษาจีนกับชิต.ครับ ตอนที่ 4
อยากต้อนรับลูกค้าที่เป็นคนจีน ลูกค้าเป็นคนจีน เริ่มต้นเรียนภาษาจีน ดูคลิปนี้เลย

 

คำศัพท์ภาษาจีนในบทนี้

การเดินทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก
千里之行,始於足下
(千里之行,始于足下)
qiān lǐ zhī xíng, shǐ yú zú xià

ยินดีต้อนรับ
歡迎
(欢迎)
huān yíng

請進來
(请进来)
qǐng jìn lái

ดูตามสบาย
慢慢看
màn màn kàn

เชิญดูตามสบาย
請慢慢看
(请慢慢看)
qǐng màn màn kàn

เชิญกินให้อร่อย
請慢慢吃
(请慢慢吃)
qǐng màn màn chī

ค่อยๆเดิน, เชิญเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
慢慢走
màn màn zǒu

 

ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ ร้านค้า โรงแรม เรียนภาษาจีนกับชิต.ครับ ตอนที่ 5 (ต่อ)
อยากต้อนรับลูกค้าที่เป็นคนจีน ลูกค้าเป็นคนจีน เริ่มต้นเรียนภาษาจีน
ในบทนี้สอนการต่อราคาเป็นภาษาจีน การขออนุญาต เชิญชวน การแต่งประโยคคำถาม

คำศัพท์ภาษาจีนในบทนี้

รู้เขารู้เรา รบชนะร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง
知彼知己,百戰不殆
(知彼知己,百战不殆)
zhī bǐ zhī jǐ, bǎi zhàn bù dài

ต่อราคา(อย่างโหด)

殺價
(杀价)
shā jià

ต่อราคา
講價
(讲价)
jiǎng jià

ลดราคาหน่อยได้หรือไม่
可以便宜一點嗎
(可以便宜一点吗)
kěyǐ pián yi yī diǎn ma

ฉันรักเธอ
我愛你
(我爱你)
wǒ ài nǐ

เธอรักฉัน
你愛我
(你爱我)
nǐ ài wǒ

เธอรักฉันหรือไม่
你愛我嗎
(你爱我吗)
nǐ ài wǒ ma

อร่อย
好吃
hǎo chī

อร่อยไม๊
好吃嗎
(好吃吗)
hǎo chī ma

ดูไม๊
看嗎
(看吗)
kàn ma

กินไม๊
吃嗎
(吃吗)
chī ma

ไปไม๊
走嗎
(走吗)
zǒu ma

ไม่ได้
不可以
bù kě yǐ

กินได้ไม๊
可以吃嗎
(可以吃吗)
kě yǐ chī ma

กินไม๊
吃嗎
(吃吗)
chī ma

ดูได้ไม๊
可以看嗎
(可以看吗)
kě yǐ kàn ma